Ceník materiálu

Smluvní ceny od  7. 3. 2018

Název

Jednotka

Nad 1000 Kg

Cena v Kč bez DPH

Do 1000 Kg

Cena v Kč bez DPH

Oblázky kg Od   0,87,- 1,05,-
Oblázky Slovensko kg 1,22,- 1,47,-
Slévárenský písek kg 1,15,- 1,38,-
Štěrkopísek tuna 281,- 336,-
Písek Nýrov tříděný tuna 263,- 315,-
Kopaný písek tříděný tuna 210,- 252,-
Směs kameniva fr. 0/4 tuna 96,- 114,-
Drcené kamenivo fr. 0/4 prosívka tuna 221,- 265,-
Drcené kamenivo fr. 2/4 tuna 383,- 460,-
Drcené kamenivo fr. 4/8 tuna 357,- 428,-
Drcené kamenivo fr. 8/16 tuna 326,- 391,-
Drcené kamenivo fr. 11/22 tuna 279,- 335,-
Drcené kamenivo fr. 16/32 tuna 274,- 329,-
Drcené kamenivo fr. 32/63 - makadam tuna 259,- 311,-
Drcené kamenivo fr. 0/32 - odval tuna 217,- 260,-
Drcené kamenivo fr. 0/63 tuna 217,- 260,-
Drcené kamenivo fr. 0/250 tuna 211,- 258,-
Dlažební kostky tuna 2100,- 2100,-
Recyklát stavební tuna 90,- 90,-
Recyklát stavební s 50% makadamu tuna 200,- 200,-
Asfaltový recyklát netříděný tuna 140,- 140,-
Asfaltový recyklát tříděný tuna 190,- 190,-
 Asfaltový recyklát s 50% makadamu tuna  215,-  215,- 
       
 

Prodávající bude k dohodnuté ceně za dodávku účtovat příplatek za práce mimo pracovní dobu ve výši 5% (soboty, pracovní dny po 17·ººhod.) a 10% (neděle a svátky)

Způsob úhrady

  1. Při odebírání platba v hotovosti
  2. Do výše uhrazené zálohové faktury
  3. U stabilních a v termínu platících zákazníků na fakturu

 

Těšíme se na spolupráci.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH