Ceník recyklace a uložení stavebního odpadu

   

Smluvní ceny od  1.3.2016

Druhy příjmaných odpadů:  170302 Asfalové kry bez dehtu, kamenivo s obsahem asfaltu
   

 

   
Recyklace asfaltových ker nebo betonu – vel.max. 40x40cm s malým znečištěním*  200,-Kč/t bez DPH
   
 Recyklace asfaltových ker nebo betonu – vel.nad 40x40cm s malým znečištěním*  300,-Kč/t bez DPH
   
   
 Recyklace kameniva s obsahem asfaltu  – vel.max 40x40cm s malým znečištěním*  250,-Kč/t bez DPH
   
 Recyklace kameniva s obsahem asfaltu  – vel.nad 40x40cm s malým znečištěním*  400,-Kč/t bez DPH
   
   
   
   
   
                                                                                                                       
 Odpad obtížně recyklovatelný*  850,-Kč/t bez DPH

 

*Specifikace znečištění stavebního odpadu:

-bez znečištění je odpad bez dalších znečišťujících látek  jako  zemina(hlína),  plasty, železo(armatura), dřevo,

  izolační vata,polystyrén, papír , textil, atd. Pokud odpad osahuje jakoukoliv znečištující látku není zařazen do kategorie odpadu bez znečištění.

-s malým znečištěním  je odpad s velmi malým obsahem znečištující látky  do 5%, (v 1000 kg dovezeného odpadu může být maximálně do 50 kg

zečištující  látky kterou lze dočistit nebo roztřídit).

-obtížně recyklovatelný odpad je s velkým obsahem znečištující látky nebo s obsahem více  druhů znečišťujících   látek

-vystužený beton (železobeton) nad 40x40cm , armované betonové panely  neuskladňujeme

 

Zpětný odběr dovezeného recyklátu je možný ve stejný den jako je dovoz odpadu, jinak po vzájemné dohodě.

Množstevní slevy dle dohody.

 

Další práce je možno objednat dle ceníků spol. s.r.o. DEAS Boskovice.

Těšíme se na spolupráci.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.