Profil společnosti

 DEAS, spol. s r.o. byla založena dne 21. 8. 1992 a působíme na trhu tedy již téměř 30 let.

Naše společnost se zabývá prakticky veškerou činností ve stavebnictví, hlavně pak prováděním staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování v oboru dopravní stavby – specializace nekolejová doprava; hutněné asfaltové vrstvy. K tomuto účelu kromě bohatých zkušeností a moderních technologií je majetkem společnosti vozový park se širokou škálou stavebních strojů od drobné mechanizace (vibrační pěchy, vibrační desky, řezačky na beton a asfalt…) přes nakladače, rypadla, vály, grejdr a silniční frézu až po finišery. Jakoukoli mechanizaci lze s obsluhou zapůjčit.

Další výrazný podíl naší činnosti je výroba a doprava betonových směsí včetně možnosti čerpání betonu na stavbě. Vlastníme betonárnu typu RTM 750  s hodinovým výkonem 25 m³ čerstvého betonu, která má sezonní automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Na dopravu betonových směsí je k dispozici celkem pět domíchávačů,  s celkovou kapacitou 37 m3. Dále je k dispozici mixpumpa na beton s dosahem 20 metrů .

 Jsme schopni také zajistit nákladní motorovou dopravu, projektovou činnost ve výstavbě, technicko-inženýrské služby ve strojírenství a stavebnictví a obchodní činnost mimo činnosti taxativně stanovených živnostenským zákonem.

Zabýváme se také prodejem různého stavebního sortimentu, jako jsou štěrkodrtě všech dostupných frakcí, štěrkopísky, oblázky různých barev i frakcí, dále pak nabízíme širokou škálu betonových a jiných prefabrikátů (nové i použité).

Pro řešení problémů se ukládáním zbytků stavební suti a vybouraných materiálů máme drtič RM 60E s a nabízíme předrcení a recyklaci těchto materiálů s možností dalšího využití dle potřeb zákazníka.

Pro výrobu betonových směsí i pro rozsáhlou nabídku služeb v oblasti dopravních staveb je firma držitelem certifikátů osvědčujících zavedení a udržování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001/2016 včetně rezortní způsobilosti.

Deas spol. s.r.o.