Upozornění

Od 10.5.2021 je prodej pro podnikající i nepodnikající zákazníky bez omezení.

Upozornění pro nákup kameniva:

V pondělí 2.8.2021 vydáváme materiál pouze do 10,00 hod. Po 10,00 hod je váha pro drobný prodej uzavřena.


Od pondělí 27.4.2020 bude prodloužena přestávka na oběd z 15 na 30 minut,  v čase od 10.15 do 10.45 hod.

Po dobu přestávky se materiál nevydává.

Dále upozorňujeme zákazníky, že volně ložené materiály (zejména písky a drcené kamenivo 0/4 prosívka ) jsou nasákavé a jejich váha,

která se fakturuje,  je tedy včetně vody,  která je v materiálech obsažená.