Upozornění

Sleva stavebního (betonového recyklátu)

Od 25.10.2021 nabízíme slevu 30% oproti platnému ceníku materiálu na odběr Stavebního (betonového) recyklátu frakce 0/63

Uložení betonu

Od 25.10.2021 je naplněna kapacita skládky betonu. Ukládání odpadu 170 101 Beton je do uvolnění kapacity skládky zastaveno.

Prodej štěrkopísku

Od 5.10.2021 je vzhledem k omezeným dodávkám prodej štěrkopísku omezen na množství do 1 tuny. Toto opatření je pouze dočasné, do doby

posílení návozů. Děkujeme za pochopení.

Čerpání betonu:

Od 2.8.2021 uvádí DEAS, spol s r.o. do provozu čerpadlo betonu M35/30. Do konce roku je možné objednat čerpání tímto za zaváděcí

cenu 600,-Kč/15 min bez DPH. Cena za přečerpaný 1m3 je 10,-Kč bez DPH. Ostatní ceny se řídí podle ceníku čerpání.

Budeme se těšit na Vaše objednávky.


Od pondělí 27.4.2020 bude prodloužena přestávka na oběd z 15 na 30 minut,  v čase od 10.15 do 10.45 hod.

Po dobu přestávky se materiál nevydává.

Dále upozorňujeme zákazníky, že volně ložené materiály (zejména písky a drcené kamenivo 0/4 prosívka ) jsou nasákavé a jejich váha,

která se fakturuje,  je tedy včetně vody,  která je v materiálech obsažená.